2020 Aug. 30
> KULTURA
Nakon nešto više od pet meseci bioskop Eurocinema ponovo otvara vrata za svoje posetioce, u utorak, 1. septembra. Filmovi se konačno vraćaju svojoj kući, a publika će po promotivnoj ceni ulaznice od 100 dinara moći da gleda odabrane bioskopske hitove.  
2020 Mar. 20
> KULTURA
U skladu sa merama Vlade Republike Srbije, a u cilju prevencije širenja Korona virusa, bioskop Eurocinema zatvara svoja vrata za posetioce.
2020 Feb. 10
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
Proteklog vikenda, 8. i 9. februara u savremeno opremljenom IT kabinetu Otvorenog univerziteta u Subotici započeta je realizacija novih IT kurseva - grafički dizajn, produkcija zvuka i videa, razvoj 3D video igrica. 
2020 Jan. 22
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
Kao prva edukativna aktivnost projekta „IT COMMUNITY REGION – Stvaranje i podsticanje zajedničke prekogranične preduzetničke IT zajednice”, koji u partnerstvu sprovode Otvoreni univerzitet Subotica Doo, Učilište Studium Vukovar, Razvojna agencija Vukovar d.o.o. i Regionalna razvojna agencija Panonreg Subotica u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija, početkom februara 2020 godine počinju sa realizacijom sledeći besplatni IT kursevi u Subotici: 1.     1. Grafički dizajn 2.     2. Produkcija zvuka i videa 3.     3. Razvoj 3D video igrica   http://www.openunsubotica.rs/images/editor/files/Prijavni formular IT kursevi(1).docx
2019 Sep. 03
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
  Konkursna dokumentacija za JNMV 5/2019. Nabavka usluge -  Ugostiteljske usluge za Međunarodni festival pozorišta za decu   Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 5/2019 del.br. 2-179 od 30.08.2019.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 5/2019, del.br. 2-180 od 30.08.2019.god., pripremljena je:   KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – usluge – ugostiteljske usluge za Međunarodni festival pozorišta za decu JNMV br. 5/2019
2019 Sep. 02
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
  Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4/2019 del.br. 2-177 od 30.08.2019.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 4/2019, del.br. 2-178 od 30.08.2019.god., pripremljena je: KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – Štamparske usluge za potrebe realizacije Međunarodnog festivala pozorišta za decu JNMV br. 4/2019  
2019 Jun. 26
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
  Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 1/2019 del.br. 2-111 od 24.06.2019.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 1/2019, del.br. 2-112 od 24.06.2019.god., pripremljena je:   KONKURSNA DOKUMENTACIJA u otvorenom postupku za javnu nabavku radova – treća faza rekonstrukcije bioskopa Abazija na Paliću JN br. 1/2019   http://www.openunsubotica.rs/images/editor/files/POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA-SLUŽBENI GL_.docx http://www.openunsubotica.rs/images/editor/files/КОНКУРСНА ДОК_-ABAZIJA (Repaired).doc
Oktobar 2020
NePoUtSrČePeSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
26.06.2019
Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije ...
20.06.2019
  Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije ...
21.01.2019
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 68/2015) i Izveštaja komisije za javne nabavke od 18.01.2018. godine direktor Otvorenog univerziteta Subotica, donosi Odluku o dodeli ...
21.01.2019
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 68/2015) i Izveštaja komisije za javne nabavke od 18.01.2018. godine direktor Otvorenog univerziteta Subotica, donosi Odluku o dodeli ...